HEAL Norway logo
Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold med eller et besøk på nettsiden til Heal Norway v/ Gitte Runa Olsen (heretter kalt «vi»/»oss»), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ansvar

Vi, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Kundeforhold

Ved etablering av kundeforhold med oss lagrer vi kundeopplysninger som navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, dialog og ordredetaljer. For å sikre god håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

Informasjonskapsler på nettsiden

Som de fleste onlinetjenester, bruker nettstedet vårt cookies, eller informasjonskapsler. Dette er småtekstfiler som brukes til å lagre småinformasjonsbiter. Informasjonskapslene lagres på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å få nettstedet til å fungere ordentlig, gjøre nettstedet sikrere, gi bedre brukeropplevelse og forstå hvordan nettstedet presterer og for å analysere hva som fungerer og hvor noe må forbedres.

Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte. De samler ikke inn noen av dine personlig identifiserbare data. Tredjeparts informasjonskapsler som brukes på våre nettsteder brukes hovedsakelig for å forstå hvordan nettstedet fungerer og hvordan du samhandler med nettstedet. Du kan selv velge hvilken type informasjon som samles inn, når du aksepterer cookies på siden vår.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Essensielle: Noen informasjonskapsler er viktige for at du skal kunne oppleve full funksjonalitet på nettstedet vårt. De lar oss opprettholde brukerøkter og forhindrer sikkerhetstrusler. De samler ikke inn eller lagrer noen personlig informasjon.

Statistikk: Disse informasjonskapslene lagrer informasjon om antall besøkende på nettsiden, antall unike besøk, hvilke sider på nettsiden har blitt besøkt, kilden til besøket osv. Disse dataene hjelper oss å forstå og analysere hvor bra nettsiden fungerer og hvor det må gjøres forbedringer.

Funksjonelle: Dette er informasjonskapsler som hjelper visse ikke-essensielle funksjoner på siden vår. Disse funksjonalitetene inkluderer innhold som videoer eller deling av innhold på sosiale medier-plattformer.

Vi sporer trafikk og hendelser p nettsiden vår som skjer via Google og Facebook.

Les mer om Google sine retningslinjer for personvern og om Facebook sine retningslinjer for personvern.

Kontaktskjema

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser via kontaktskjema.

For å kunne besvare henvendelse via kontaktskjemaet på en god må te trenger vi navn og e-post. Dette er nødvendig for åta kontakt med deg for å besvare spørsmål. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer.

Nyhetsbrev pr. e-post

Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester for å motta evt. nyhetsbrev. Ved registrering av e-postadressen din for å motta nyhetsbrev lagrer vi navn, epostadresse, ip-adresse samt din aktivitet i nyhetsbrevene vi sender ut. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Du melder deg av ved å klikke på «Meld meg av» i bunnen av e-postene som sendes ut. Alternativt kan du gi beskjed til oss.

Bruk av personopplysningene

Personopplysningene dine blir bare brukt til andre formål eller oppgitt til en tredjepart med din tillatelse eller når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg. Vi deler ikke personopplysninger med andre i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun administrativt ansatte hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss.

Tidsperiode

Tidsperioden data blir lagret hos oss begrenser seg til tidsperioden som er nødvendig for at vi skal kunne ivareta kundeforholdet med deg. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer.

Dine rettigheter

I tillegg til at du har rett til informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet, har du på forespørsel rett til å få kopi av opplysningene som er registrert om deg. Du har også rett til å få uriktige opplysninger korrigert og rett til å få slettet opplysninger om deg selv, dersom opplysningene ikke lengre er nødvendige for formålet de er samlet inn for, eller dersom ditt samtykke trekkes tilbake. Ønsker du at vi retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, såta kontakt med oss på e- post.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Vi er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til denne erklæringen eller til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på gitte@healnorway.no eller telefon 95 02 47 06.