En undersøkelse gjort av SINTEF i 2010 hos et utvalg medlemsbedrifter, ble det beregnet kostnader ved sykefravær. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Muskel og skjelettlidelser fører til omfattende sykefravær og uførepensjonering. Dette utgjør store samfunnsøkonomiske kostnader. Kiropraktorene kan og vil hjelpe denne pasientgruppen, og kan dermed avlaste en svært presset fastlegeordning. Pasientene kan bli diagnostisert og behandlet raskt og effektivt før lidelsene får store konsekvenser, for både pasient og samfunnet. Siden muskelterapi/massasje og kiropraktikk kan redusere sykefraværet, er det viktig å se på dette tilbudet for sine ansatte. Vi skreddersyr også individuelle program hvor vi kan supplere med samtaleterapi og tips og råd om riktig kosthold og trening. Disse programmene er både forebyggende og behandlende tiltak som vi utarbeider sammen med den ansatte her hos Matrix Klinikken.

Gitte Runa Olsen

Author Gitte Runa Olsen

More posts by Gitte Runa Olsen